YAZIYI OKU

Daha Fazla
Sosyalist Hareket

Güç Siyasetle Yapılır

,
21 Aralık 2021

Felaketler zincirini durduracak olan dünya işçi sınıfıdır“Bu krizler bir mantıksal temele, bir iktisadi nedenselliğe bağlı olarak mı yaşanıyor yoksa olan biten bir tesadüf mü?” sorusuna Marks yıllar önce yanıt verdi. Kapitalizmin sorunsuz ilerleyemeyeceğini ve bu açıdan kar oranlarında eğilimsel bir düşmenin yaşadığını saptamasını yaptı. Marks’a göre krizin kaynağı budur….


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Sosyalist Hareket

Yenilgi Sonrasında Yorumlamanın ve Politik Programın Yitimi

,
19 Aralık 2021

Yenilmek Biraz Sarsılmak Demek DeğildirSolla ilgili sorunları konuşmak istersek eğer, ilk ele alacağımız konu, sorun bulunup bulunmadığıyla ilgili olacaktır muhtemelen. Elbette ki durumu sorunlar ve hatta kriz olarak ele almamız mümkün. En büyük ilim kendini bilmektir denir ya. Kendimizi bilmeye çalışmak, kontrol etmek, yoklamak ve ölçmek iyidir. Kendimizi tartıp…


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Genel

Devrimin Güncelliği

,
9 Haziran 2020

“Socialist Register 2017 Devrimi Yeniden Düşünmek” Yordam Kitap çevirisi ile yayınlanmıştı. Bu metinler içerisinden Jodi Dean’ın Devrimin Güncelliği adlı yazısını Daima Dergi okurlarıyla paylaşıyoruz.Devrimi hazırlama görevi partiye düştüğü için parti, devrimci kitle hareketinin -eş zamanlı olarak ve eşit ölçüde- hem ön şartı hem sonucu, hem üreticisi hem de ürünü…


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Gezi Direnişi

,
30 Mayıs 2020

Gezi direnişinde ve sonrasında neler tartışıldı, ne yapıldı? O günlerde yazdık, şimdi toplu olarak yeniden yayınlıyoruz. Yazıları okumak için buraya tıklayın.


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Sosyalist Hareket

Birçok İhtimal Daha Var

,
19 Mayıs 2020

Korona gibi dünya çapında bir sorun var. Haliyle kapitalizmin içinden çıkamadığı krizine bir de korona günleri eklendi. Tokat gibi. Hemen her gün bu krizi konuşuyoruz. Bugüne kadarki neoliberal politikaların nasıl çöktüğünü tartışıyoruz. Fakat konuşuyoruz derken biz solcular olarak konuşuyoruz demiyorum. Bizzat liberallerin kendilerinin derdi olarak açıklıyorum. Büyük bir panikteler….

“Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar, oysa asıl olan dünyayı değiştirmektir.” Marksizmin ustaları bu sözlerle devrimci değişimi, bazen yorumlamanın önüne koydular.

Oysa bugün değiştirme gayretleri bir yana, dünyayı yorumlamanın hakkı yeterince verilmiyor. Dünyayı yorumlamadan yani “devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz.”

Marks ve Lenin düşüncesinin parlayan kılıcı, yaşanan teorik düğümleri bir kez daha kesip atmalıdır. Bir kez daha sınıf savaşımının yolunu, aklın ışığı aydınlatacak.

Daima diyoruz.

Bilmenin ve uygulamanın, öğrenmenin ve mücadele etmenin daima süreceğini ilan ediyoruz.

İlk sayısını 2011 yılında basılı formda yayınladığımız Daima dergisini yeni iletişim koşullarına uyarladık.

Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda önceki iki sayımızda yayımladığımız yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Onlar hala güncelliğini koruyor. İlk sayımızda krizi incelemiştik. İkinci sayımızda ise seçimleri ele aldık.

Bundan sonra yolumuza dosyalar hazırlayarak devam etmeyeceğiz. Hızla gelişen olayları Marksizmin ve Leninizmin ışığı altında sıcağı sıcağına yorumlayacağız.

Hem kuramsal boşluğu dolduracağız hem de yeni Marksist Leninist kuşakların yetiştirilmesine katkı sunacağız.

Teorinin grisini yaşamın yeşiliyle buluşturmak dileğiyle…

Daima Dergisi Yazı Kurulu