“Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar, oysa asıl olan dünyayı değiştirmektir.” Marksizmin ustaları bu sözlerle devrimci değişimi, bazen yorumlamanın önüne koydular.

Oysa bugün değiştirme gayretleri bir yana, dünyayı yorumlamanın hakkı yeterince verilmiyor. Dünyayı yorumlamadan yani “devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz.”

Marks ve Lenin düşüncesinin parlayan kılıcı, yaşanan teorik düğümleri bir kez daha kesip atmalıdır. Bir kez daha sınıf savaşımının yolunu, aklın ışığı aydınlatacak.

Daima diyoruz.

Bilmenin ve uygulamanın, öğrenmenin ve mücadele etmenin daima süreceğini ilan ediyoruz.

İlk sayısını 2011 yılında basılı formda yayınladığımız Daima dergisini yeni iletişim koşullarına uyarladık.

Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda önceki iki sayımızda yayımladığımız yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Onlar hala güncelliğini koruyor. İlk sayımızda krizi incelemiştik. İkinci sayımızda ise seçimleri ele aldık.

Bundan sonra yolumuza dosyalar hazırlayarak devam etmeyeceğiz. Hızla gelişen olayları Marksizmin ve Leninizmin ışığı altında sıcağı sıcağına yorumlayacağız.

Hem kuramsal boşluğu dolduracağız hem de yeni Marksist Leninist kuşakların yetiştirilmesine katkı sunacağız.

Teorinin grisini yaşamın yeşiliyle buluşturmak dileğiyle…

Daima Dergisi Yazı Kurulu

Gezi Direnişi

Biz Başkalarına Benzeriz

,
24 Mayıs 2013

Bu yazı 21 Haziran 2013 tarihinde Yarın Haber’de yayımlanmıştır.

İnsanlar yaşayacakları hayatın nasıl olması gerektiği üzerine düşünüyorlar, tercihlerde bulunuyorlar ve bu tercihlere müdahale edilmesini istemiyorlar.

Hareket noktaları bundan sonra nasıl yaşayacakları.

On yıllardan sonra ilk kez hareket noktası, geçmişte ne oldukları değil gelecekte ne olmak istedikleri.

İnsanlar en sonunda gelecekte ne olacakları üzerine kafa yoruyor. Geleceğin tasarlanabileceğini mümkün görüyor. “Gelecekte neyin iyi olabileceğini bilemeyiz” diye düşünmüyor.

“Tarihin sonu” tezlerinden sonra insan aklına olan güven bitmişti. O bakış açısına göre insan gelecekte neyin daha iyi olacağını bilemezdi. Bilse bilse ana babasını bilebilirdi, hangi etnik kökenden geldiğini bilebilirdi, hangi inançtan olduğunu bilebilirdi. Bunlar kesindi. Bunlardan yola çıkılarak yaşanabilirdi ama insan beynine dayanarak asla.

Doğduğun toprak, ait olduğun genler ya da damarlarındaki kan önemliydi.

Bu hareket en önemli olan şeyi yerden kaldırıp en yükseğe yerleştiriyor.

En önemli şey artık insan kafatasının içinde.

İnsanlar akıllarını kullanıyorlar.

Ufukta akıl gözüktüğü için, dayanışma, fedakarlık, yoldaşlık, kardeşlik, mizah, edebiyat, dans, kadınlar, gençler, orta sınıflar ve alt sınıflar da sahneye çıkabiliyor.

Genleri, kanı ve toprağı esas almayan bir dünyanın ayak seslerini duyuyoruz.

Bundan sonra önemli olan düşünmek olacak. Düşünceler olacak.

İnsana yakışır olana kavuşacağız.

*

Rus devrimcileri, ilk önemli bilimsel saptamalarını kendi ülkelerinin de İngiltere ya da Almanya’ya benzediğini görerek yaptılar. Rusya’da da o ülkelerdeki gibi bir kapitalizm varlık göstermekteydi. Marks’ın Kapital kitabında anlattığı kapitalizm hikayesi, onların da hikayesiydi. Bilimde önemli olan bu benzerlikleri yakalayabilmekti.

Bizim Taksim Gezisi’nde yaşadıklarımız da hem daha önce yaşananlara benziyor hem de diğer ülkelerde yaşananlara.

Sorun 1848 devrimlerindeki, Paris Komünü’ndeki, Ekim Devrimi’ndeki çekirdek sorunlara benziyor.

Bizdeki sorunlar da Tahrir’de, Tunus’ta, Wall Street’te, Yunanistan’da ve Brezilya’da yaşananlara benziyor.

Bu gerçeklikten koparak yeryüzünde ilk kez rastlanmış, Türklere özgü, UFO tarafından getirilmiş bir olayı tartışıyormuş gibi tartışmak bizi yanıltır. Cinleri perileri tartışıyormuşuz gibi bir duruma düşürüverir. Bu da bu direnişin dünyevi, gerçekleri esas alan ruhuna yakışmaz.

Yani hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

*

Hareket en üst perdeden sürmeyebilirdi ve sürmedi ama önemli olan hareketi sürdürebilmektir.

“Duran adam” eylemi bunu başarıyor.

Bu eylem “yenilmedim ve yenilmeyeceğim” diyerek meydan okuyor.

Duruyor ama durdurulması mümkün değil. Büyük halk ayaklanmasının nano-teknolojisiyle üretilmiş yenilmezlik cihazı.

Hep birlikte göreceğiz.

Duran adam eylemleri egemenleri beklenmedik bir düzeyde yıpratacak.

*

Ne oldu?

Hemen parklarda toplantılar yapılmaya başlandı.

Yaa, herkes biz sosyalistler toplantı yaptıkça şaşırıyordu. Ne gerek var bu kadar toplantıya deniyordu. Öyle olmuyormuş değil mi?

O toplantılar elbette ki acayip toplantılar olacak. Çok uzun sürecek. Herkes ayrı telden çalacak. Ortak bir karar almak çok zor olacak. Alınan kararları uygulayabilmek daha bir zor olacak.

Eğilimler zamanla daha net çizgilere kavuşacak. Ayrılıklar olacak.

Park toplantılarında insanlar kendilerinin ve hareketin geleceğini konuşacaklar.

Mesela parklardaki forumlar bir nevi sovyetlere benzeyecek.

Bolşeviklerin devamcıları olanlar sovyetlere Menşevikler ya da Narodnikler gelecek diye rahatsız olmamalıdır. Bu gayet normaldir.

Devrimciler bugünün sovyetleri sayılabilecek park toplantılarına tam olarak dahil olmalıdır.

SON GÖNDERİ