YAZIYI OKU

Daha Fazla
Sosyalist Hareket

Çizgisi Olmayanla Birlik Olmaz

,
9 Mayıs 2020

2020 1 Mayıs’ının hazırlıkları ve uygulaması sırasında bazı sorunların belirgin hale geldiğini gözlemledik. Bu sorunları etraflıca değerlendireceğiz.Son günlerde birçok kesim solun birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bizim böyle bir vurgumuz yok. Ancak yine de bu konuda gösterilen çabaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu çabalara katkı olarak aramızdaki…


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Kadın Hareketi

Kadınların Uyanışı

,
15 Ağustos 2015

Türkiye kadın hareketinde bir dönem kapandı. Bugün, feminizmin sadece kendisi ve kendisine benzeyen kadınlar için mücadele eden “kimlikçi” bir türü gerilemiş durumda. Kadınların mücadelesini sadece “dilsel” bir alanda sınırlayan “postmodern” feminizm eski etkisini kaybetti. “Kadınların özü gereği iyi kalpli, barışçıl, duygusal olduklarını” öne süren, kadın ve erkek doğasını mutlaklaştıran…


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Seçimler

Seçimler Sonrası, Sol ve Yeni Olanaklar

,
15 Ağustos 2015

7 Haziran 2015 genel seçimleri Türkiye’deki “siyasal toplumsal” gelişmelerin Ortadoğu’yu, Ortadoğu’daki “siyasal askeri” gelişmelerin ise Türkiye’yi doğrudan etkilediği/etkileyeceği koşullar içerisinde gerçekleşti.

    Esas olarak, Erdoğan’ın diktatörlük yönelimlerine karşı ve (ülke içinde ve dışındaki gelişmeler ışığında) Kürt meselesinin tayin ediciliğinde yaşanan seçimlerin sonucunda HDP’nin barajı geçmesi ile (neredeyse kıyamete kadar süreceği iddia…


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Seçimler

Duma ve Sovyetler

,
15 Ağustos 2015

1917 Ekim Devrimi rahatlıkla 20. Yüzyılın en önemli olayı olarak kutlanabilir. Tarihte bir bakıma devamı ve doruk noktası sayılabileceği Fransız devriminden daha az dikkate değer bir yer bulması olası değildir. Bu yazı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1905 ve 1917’ye kadar olan devrimler tarihinde Dumaların ve Sovyetlerin kısa tarihçesidir.

DUMALAR

23 Nisan…


YAZIYI OKU

Daha Fazla
Seçimler

Çoğulcu ve Demokratik Seçimlere Doğru

,
15 Ağustos 2015

Türkiye’nin hangi tarihte nasıl bir seçim sürecinden geçtiğini kritik olaylara ve seçimlere mercek tutarak anlamaya çalışacağız. Bunu sıcağı sıcağına 2015 genel seçimlerinden pek çok çarpıcı sonuç ile çıkmışken, AKP diktatörlüğünün erken seçim merakını durdurarak ve sonuna kadar geriletilmesi bir ihtiyaçken, Türkiye’nin geleceğini tayin etmekte önemli bir tercih olarak dururken…

“Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar, oysa asıl olan dünyayı değiştirmektir.” Marksizmin ustaları bu sözlerle devrimci değişimi, bazen yorumlamanın önüne koydular.

Oysa bugün değiştirme gayretleri bir yana, dünyayı yorumlamanın hakkı yeterince verilmiyor. Dünyayı yorumlamadan yani “devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz.”

Marks ve Lenin düşüncesinin parlayan kılıcı, yaşanan teorik düğümleri bir kez daha kesip atmalıdır. Bir kez daha sınıf savaşımının yolunu, aklın ışığı aydınlatacak.

Daima diyoruz.

Bilmenin ve uygulamanın, öğrenmenin ve mücadele etmenin daima süreceğini ilan ediyoruz.

İlk sayısını 2011 yılında basılı formda yayınladığımız Daima dergisini yeni iletişim koşullarına uyarladık.

Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda önceki iki sayımızda yayımladığımız yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Onlar hala güncelliğini koruyor. İlk sayımızda krizi incelemiştik. İkinci sayımızda ise seçimleri ele aldık.

Bundan sonra yolumuza dosyalar hazırlayarak devam etmeyeceğiz. Hızla gelişen olayları Marksizmin ve Leninizmin ışığı altında sıcağı sıcağına yorumlayacağız.

Hem kuramsal boşluğu dolduracağız hem de yeni Marksist Leninist kuşakların yetiştirilmesine katkı sunacağız.

Teorinin grisini yaşamın yeşiliyle buluşturmak dileğiyle…

Daima Dergisi Yazı Kurulu